Fugl, Fisk og Frokost ved Filsø 

Kom med på opdagelse i verdensklassenaturen ved Filsø. Vi fanger, undersøger, oplever og smager os gennem forløbet.

Filsø har gennemgået en omfattende udvikling fra at være sø til at blive landbrugsareal og endeligt at blive genoprettet til sø. Den sidste forvandling fra kulturlandskab til natur har bevirket, at naturen i området får status af intet mindre end verdensklasse. Inden andre steder i Danmark er der så varieret et liv under vandoverfladen som i den genskabte Filsø.  

Sammen fanger vi fisk fra søen og fordyber os i deres forunderlige verden. Vi observerer og bestemmer fuglearter og slutter af med at komme helt ind under skindet på dem, inden vi til sidst tilbereder og smager på herlighederne.  

Natur/teknik, madkundskab – 6. klasse

Filsø er natur i verdensklasse. I forløbet fordyber vi os i fuglenes og fiskenes fantastiske univers. Vi bruger alle sanser og kommer helt ind under huden på området.

Tid, sted og varighed

Forløbet ved Filsø varer fire klokketimer (fra 9.30-13.30) og foregår ved Filsø Ellipsen, Kærgårdvej 14b, 6854 Henne. 

Faciliteter

Ved Filsøellipsen er der gode toiletforhold og mulighed for at spise indendørs. Vi opholder os udendørs det meste af dagen, så husk fornuftig påklædning efter vejret – det blæser i Vestjylland.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. forløbet Kend din Nationalpark Vadehavet. 
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet -Naturpark Vesterhavet – Filsø.

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune, aaag@varde.dk 

Henvendelse vedr. forløbet Fugl, Fisk og Frokost ved Filsø:
Jonas Gadgaard, naturvejleder, NaturKulturVarde – en del af Vardemuseerne, jg@naturkulturvarde.dk 

Informationer

Klassetrin 6. klasse
Emneområde Naturgenopretning, fisk, fugle, vild mad
Fag Natur/teknik, madkundskab
Forløbet foregår i perioden April–Juni 2024 
Tid ca. 4 timer (fra 9.30-13.30)  
Sted Filsø Ellipsen, Kærgårdvej 14b, 6854 Henne
Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning Min. fire lektioner med mulighed for mere

Udforsk Orange Big Pattern
IMG 8441