Genbrugskørekortet 

Hver dag smider vi enorme mængder affald i vores forskellige skraldespande. Men hvorfor sorterer vi? Hvornår er noget affald og hvornår er det en ressource? Hvad sker der med dit legetøj, efter at det er blevet smidt i elektronikburet?  

Det får eleverne svar på under besøget hos deres lokale genbrugsplads. Her snakker vi om affaldets historie, hvordan vi i dag ser det som en ressource. Vi tager et kig i containerne og får skilt, findelt og sorteret elektronisk legetøj. Besøget er bygget op med fokus på elevinddragelse og at eleverne selv får brugt hænderne.

Natur/teknik – 4. klasse

Hvad sker der med vores affald og hvordan kan det være en ressource? Eleverne får indblik i, hvad der sker med vores affald og får selv lov til at adskille og sorte elektronikaffald.

Tid, sted og varighed

Besøget på genbrugspladsen varer to timer og der er ikke indlagt pauser. 
Besøget foregår på jeres lokale genbrugsplads, enten i Varde, Oksbøl, Nr. Nebel, Ølgod eller Vrenderup. I skal skrive i kommentarfeltet ifm. booking, hvilken genbrugsplads, I ønsker at besøge. 

Faciliteter

På vores genbrugspladser er der ikke særlige handicapforhold, men alle steder kan tilgås uden brug af trapper. Der er toiletter på stedet. Det er muligt at lave en aftale om, at I kan spise madpakker i tørvejr efter forløbet.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. UDFORSK forløb.
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb.

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune aaag@varde.dk

Henvendelser vedr. besøget på genbrugspladsen:
Jeppe Vestergaard, formidler hos Din Forsyning, 
skole@dinforsyning.dkInformationer

Klassetrin 4. klasse
Emneområde Affald, genbrug, ressourcer, bæredygtighed
Fag Natur/teknologi
Forløbet foregår i perioden April–juni 2025
Tid ca. 2 timer
Sted Skolen
Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning Min. fire lektioner

Udforsk Forloeb Genbrugskoerekortet Gennemgang
Udforsk Orange Big Pattern
Udforsk Forloeb Genbrugskoerekortet Reparation