Kend din Nationalpark Vadehavet  

Nationalpark Vadehavet kaldes verdens største ”buffet”. I forløbet fordyber vi os i det skjulte dyreliv på vaden, som årligt brødføder 10-12 millioner trækfugle på besøg i området.

Vi går sammen på opdagelse i verdens største ”buffet”, hvor vi graver, samler ind og undres.
Vadehavet er en af verdens mest betydningsfulde naturområder, som også er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Området besøges hvert år af 10-12 millioner trækfugle, som fylder deres fedtreserver op for at klare trækket til deres overvintringsområder. I fællesskab graver vi os ned i vaden og fordyber os i områdets skjulte dyreliv. Hvilken fugl vil spise den store sorte sandorm, vi har fundet? Hvad spiser en slikkrebs? Er der Stillehav i en stillehavsøsters? Osv.  

Natur/teknologi – 2. klasse

Kom med på opdagelse i Vadehavet, verdens største ”buffet” for trækfugle. 

Tid, sted og varighed

Forløbet ved Vadehavet varer 2½ time. Mødetidspunktet på dagen afhænger at tidevandet. Se det konkrete tidspunkt, når I booker forløbet.  
Mødested: Sdr. Ballevej Ho, 6857 Blåvand. Vi mødes ved det første P-skilt for enden af vejen.

Faciliteter

Forløbet er som udgangspunkt ikke handicapvenligt for kørestolsbrugere samt personer med gangbesvær, da vi opholder os ude i Vadehavet under hele forløbet. Kontakt os hurtigst muligt, hvis I har elever med disse udfordringer. Så finder vi en god løsning, så forløbet bliver en god oplevelse for alle. 
Nærmeste toilet med træk og slip er i Ho (midt i byen ved verdensarvssøjlen). Toilettet kan besøges inden og efter forløbet.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. UDFORSK forløb.
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet.

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune aaag@varde.dk

Henvendelse vedr. forløbet i Ho:
Kirstine Høgh Christiansen, naturvejleder, NaturKulturVarde – en del af Vardemuseerne, khc@naturkulturvarde.dkInformationer

Klassetrin 2. klasse
Emneområde Vadehavets dyreliv
Fag Natur/teknologi
Forløbet foregår i perioden maj–juni 2025
Tid ca. 2,5 time
Sted Sønderballevej, 6857 Ho
Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning Fire lektioner

Udforsk Forloeb Nationalpark Vadehavet Vaden Gennemgang
Udforsk Orange Big Pattern
Udforsk Forloeb Nationalpark Vadehavet Vaden Vaerktoej