KLASSISK MUSIK  

Hvordan virker musikken på os – og hvordan kan vi påvirke musikken? Oplev en koncert, hvor vi oplever samtaler og følelser gennem musikken, og hvor børnene får en fornemmelse af forholdet mellem karakter i musikken. 

Esbjerg Ensembles blæsere besøger Varde Kommunes folkeskoler med værket ”Dyrenes Karneval (Le Carnaval des Animaux)”. Dyrenes Karneval er såkaldt ”programmusik”, det vil sige musik, som skal forestille noget konkret: et dyr, et maleri, en historie eller lignende. Musikerne vil præsentere deres instrumenter og naturligvis sig selv. De vil herudover give børnene en fantastisk oplevelse gennem musikken.

Musik – 2. klasse

Hvordan virker musikken på os? Og hvordan kan vi påvirke musikken?  

Spilleplan

Forløbet Klassisk Musik skal ikke bookes. Der er i stedet udarbejdet en spilleplan, hvor I kan se hvor og hvornår, jeres klasse skal deltage i arrangementet. Det er muligt at bytte datoer indbyrdes, hvilket den enkelte læringsvejleder selv skal sørge for og efterfølgende give besked til Serena Kristensen, sere@varde.dk.

Faciliteter

På alle ovennævnte lokationer er der gode toiletfaciliteter og mulighed for at spise medbragte madpakker.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. UDFORSK forløb.
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet.

Informationer

Klassetrin 2. klasse
Emneområde Klassisk musik
Fag Musik
Forløbet foregår i perioden 30. september - 4. oktober 2024
Tid 45 min. 
Sted

Blåvandshuk Skole, Trane Skole, Ølgod Hallen, Frelloskolen, Lykkesgårdskolen

Kontakt

Serena Kristensen
Musik & Billedskolen
sere@varde.dk, 79948538
 

Udforsk Orange Big Pattern
Esbjerg Ensemble