Lys og farver 

Lys og farver er både naturvidenskabens opdagelse og billedkunstens teknikker. Vores nysgerrighed driver de opdagelser, der er med til at forme vores verden og oplevelse af kunstneriske indtryk. I dette tværfaglige forløb undersøger vi fænomenerne lys og farver, både som forstået og forklaret af naturvidenskaben samt anvendt i kunstnerens billedtekniske arbejde.

Sammen går vi på opdagelse i billedkunsten. Vi tager enten udgangspunkt i den lokalhistoriske billedkunst på Nymindegab Museum eller i den moderne samtidskunst hos JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum. Valget er jeres! Gennem forskellige eksperimenter præsenteres eleverne for lysets mærkværdige dualitet. De lærer om farvebrug og -teknik i billedkunsten, og de prøver selv kræfter med farveblanding. Vi undersøger, hvordan vi med øjets evne til at se lysets farver påvirkes af billedkunstneriske indtryk.

Billedkunst, Natur/Teknologi  – 4. klasse

Lys og farver er både naturvidenskabens opdagelse og billedkunstens teknikker. Hvad er lys? Hvordan opfatter vores øjne lysets farver, og hvordan påvirker det vores oplevelse af billedkunsten?

Tid, sted og varighed

Besøget varer tre klokketimer og foregår på ét af vores to lokale kunstmuseer

  •  Nymindegab Museum, Vesterhavs vej 294, 6830 Nr. Nebel
  • JANUS – Vestjylland Kunstmuseum, Lærkevej 25, 6862 Tistrup.

I vælger det museum, I ønsker at besøge, ifm. bookingen. Læs mere under ’Booking’.  Hvis I ønsker at justere tidsplanen, fx begynde lidt før eller aftale andre ændringer, kontakter I formidleren direkte.

Faciliteter

Der er mulighed for at spise medbragt mad samt benytte toiletfaciliteter på begge museer. Såfremt I har elever med mobilitetsudfordringer, anbefales det at kontakte Vardemuseernes formidlingsteam NaturKulturVarde hurtigst muligt, da ikke alle museers faciliteter er lige egnede for kørestolsbrugere.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. UDFORSK forløb.
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet Lys og Farver. 

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune aaag@varde.dk

Spørgsmål vedr. forløbet Lys og Farver:
Troels Riknagel, formidler ved NaturKulturVarde – en del af Vardemuseerne, TR@NaturKulturVarde.dkInformationer

Klassetrin 4. klasse
Emneområde Lys og farver, nysgerrighed, innovation, billedkunst, farvelære og farveteknik. 
Fag Billedkunst, Natur/Teknologi 
Forløbet foregår i perioden januar–april 2025
Tid ca. 3 timer
Sted

Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294, 6830 Nr. Nebel

eller

JANUS - Vestjyllands Kunstmuseum, Lærkevej 26, 6862 Tistrup 

Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning To – fire lektioner

Udforsk Forloeb Lys Og Farver Illustration
Udforsk Orange Big Pattern
Udforsk Forloeb Lys Og Farver Projekt