På Flugt? 

Hvordan er det at være på flugt og hvordan håndterede Danmark en kvart million flygtninge efter anden verdenskrig? I besøger Danmarkshistoriens største flygtningelejr og museet FLUGT, her forsøger vi, sammen, at svare på disse og mange andre spørgsmål.

”Behandlingen skal være human, men ikke for gæstfri”. Sådan lød det fra Danmarks tidligere minister og nyudnævnte leder af Flygtningeadministrationen, Johannes Kjærbøl, da Danmark efter befrielsen overtog administrationen af næsten en kvart million tyske flygtninge.
I besøger Danmarkshistoriens største flygtningelejr, I får indblik i hvordan de mange flygtninge blev håndteret i lejren i Oksbøl, samt hvordan man generelt klarede sig igennem hverdagen. Med udgangspunkt i denne ”glemte” historie arbejder vi med historisk empati, og perspektiverer til moderne dilemmaer i forhold til flygtninge, herunder FN’s flygtningekonvention. Undervejs inddrages eleverne i forskellige aktiviteter og de får serveret en solid og autentisk frokost baseret på de originale kostplaner.

Historie, Samfundsfag, Dansk/billedkunst, med mulighed for inddragelse af Biologi. – 8. klasse

”Behandlingen skal være human, men ikke for gæstfri”. Sådan lød det fra Danmarks tidligere minister og nyudnævnte leder af Flygtningeadministrationen, Johannes Kjærbøl, da Danmark efter befrielsen overtog administrationen af næsten en kvart million tyske flygtninge. 

Tid, sted og varighed

Forløbet er struktureret som en 3 dages emneuge. Det endelige og udførlige materiale vil blive lagt på denne side i løbet af efteråret 2024.

  1. Dag arbejder I hjemme på skolen i fagene Historie, Dansk og Samfundsfag.
  2. Dag møder I formidlerne på FLUGT – Refugee Museum of Denmark, Præstegårdsvej 21, 6840 Oksbøl, i tidsrummet 9.00-13.30, medmindre andet er aftalt. Vi anbefaler at I ankommer senest 08.45 for at I kan få tid til at sætte jeres ting og bruge museets toiletter inden vi går i gang.
  3. Dag Arbejder I hjeme på skolen i fagene Dansk, Billedkunst og Samfundsfag Dagen afslutters med en fernisering af jeres elevers kunstneriske fortolkninger af emnet FLUGT. Her kan I fx vælge at invitere en mindre klasse eller elevernes forældre samt skoleledelsen mv.

Faciliteter

Der er mulighed for at benytte toiletfaciliteter på museet. Såfremt I har elever med mobilitetsudfordringer, anbefales det at kontakte Vardemuseernes formidlingsteam NaturKulturVarde hurtigst muligt, da ikke alle dele af forløbet er lige egnede for fx kørestolsbrugere.
Skovstierne vi skal bevæge os ad, kan være meget våde og det sker endda at det regner. Passende tøj og passende fortøj anbefales derfor.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. forløbet. 
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet. 

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune aaag@varde.dk

Henvendelse vedr. besøget på museet:
Troels Riknagel, formidler, NaturKulturVarde – en del af Vardemuseerne, TR@NaturKulturVarde.dkInformationer

Klassetrin 8. klasse
Emneområde Flygtninge, Anden Verdenskrig, Historisk empati, FN’s flygtninge konvention, Moderne migrations dilemmaer og perspektivering, smitsomme sygdomme og vacciner
Fag Historie, Samfundsfag, Dansk/billedkunst, med mulighed for inddragelse af Biologi.
Forløbet foregår i perioden Maj-juni 2025
Tid 4,5 time
Sted FLUGT, Oksbøl 
Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning 3-hele dage inklusive turen på FLUGT, fordelt på 3 fag med mulighed for inddragelse af flere.

Flugt Formidling
Udforsk Orange Big Pattern
Flugt Kuffert