VANDETS VEJ

Hvor kommer drikkevandet fra? Og hvad sker der med spildevandet, når det bliver skyllet ud i toilettet?

Eleverne får, via arbejde med forsøg og aktiviteter, et større indblik i, hvordan vandets menneskeskabte vej fungerer og samtidig bliver de inspireret til, hvordan de ville kunne arbejde med drikkevand og spildevand i et naturfagligt forløb.

Biologi, geografi, fysik/kemi – 9. klasse

Hvor kommer drikkevandet fra? Og hvad sker der med spildevandet, når det bliver skyllet ud i toilettet?

Tid, sted og varighed

Forløbet foregår i Den Gamle Kedelhal i Varde, (lundgade 14), hvor eleverne selv skal i gang med forsøg og aktiviteter. Besøget varer 3 timer, kl. 10-13, hvor der er indlagt en pause. 

Faciliteter

Der er toiletter og mulighed for optankning af vand i Den Gamle Kedelhal og der er adgang for kørestol/gangbesværede.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. UDFORSK forløb.
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet Vores Å!

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune aaag@varde.dk

Henvendelse vedr. forløbet Drikke- og spildevand: 
Jeppe Vestergaard, formidler i skoletjenesten, DIN Forsyning, skole@dinforsyning.dk

Informationer

Klassetrin 9. klasse
Emneområde

Vand, drikkevand, spildevand, vandets kredsløb, bæredygtighed, kvælstof, ressourcer, energi

Fag Fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag
Forløbet foregår i perioden August–oktober 2024
Tid 3 timer (kl. 10-13)
Sted

Den Gamle Kedelhal
Lundgade 14
6800 Varde

Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning Min. fire lektioner med mulighed for mere. 

Udforsk Forloeb Drikkevand Spildevand Fysik
Udforsk Orange Big Pattern
Udforsk Forloeb Drikkevand Spildevand Projekt