Vores Å!

Hvad vil det sige at leve i symbiose med naturen? Varde Å gennemstrømmer både land og by. Vandløbet har i årtusinder påvirket menneskers liv og været direkte kilde til inspiration og kreativitet.

Varde Å har til alle tider været grundpræmis for bosætning, landbrug, handelspladser, vadesteder, møller, broer, byer, vandkraftværker mv. Alligevel har åen samtidig været udsat for et stort, menneskeligt pres som følge af udretninger, udledning af giftige stoffer og stigende vandstand, som alt sammen er med til at udfordre symbiosen mellem natur og menneske. Forløbet Vores Å! Kombinerer elevernes møde med Varde Å med bidrag fra kunsten, kulturhistorien og naturvidenskaben.

Historie, biologi, geografi, fysik/kemi, dansk, billedkunst – 7. klasse

Hvad vil det sige at leve i symbiose med naturen? På forløbet Vores Å! formidles åens betydning og historie med bidrag fra kunsten, kulturhistorien og naturvidenskaben.

Tid, sted og varighed

Forløbet Vores Å! byder både på en formidlingstur med NaturKulturVarde langs Varde Å samt undervisning af fotokunstner Britta Egebjerg. Turen langs Varde Å varer fire klokketimer (fra 9.00-13.00).  ruten består af to stop ved åen og rækkefølgen afgør I selv når I booker forløbet. Man kan vælge at starte på Hesseldalvej ved Hodde. eller ved Karlsgårde værket.

Fotokunstundervisningen den efterfølgende dag varer to lektioner og foregår på jeres skole.

Hvis I vælger at starte forløbet på Hesseldals vej får I besøg af kunstneren dagen efter kl. 9.00-ca 10.30, med mindre andet er aftalt.

Hvis I vælger at starte forløbet ved Karlsgårde får I besøg af kunstneren dagen efter kl. 12.30-ca 14.00, med mindre andet er aftalt.

Faciliteter

Vær opmærksom på, at dele af turen langs åen er ikke egnet for kørestolsbrugere, kontakt derfor formidleren i god til inden forløbet hvis i har elever med mobilitets udfordringer. Der er mulighed for at spise medbragt mad samt benytte toiletfaciliteter på Karlsgårdeværket omtrent halvvejs i forløbet. 

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. forløbet Vores Å. 
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Se rutevejledning til buschaufføren her.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet Vores Å!

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune aaag@varde.dk

Henvendelse vedr. forløbet Vores Å!:
Troels Riknagel, formidler, NaturKulturVarde – en del af Vardemuseerne, TR@NaturKulturVarde.dk 

Informationer

Klassetrin 7. klasse
Emneområde Kulturarv, naturarv, vandmiljø, naturgenopretning, andelsbevægelse, bosætning, fortidens synder, fotokunst
Fag Historie, biologi, geografi, fysik/kemi, dansk, billedkunst
Forløbet foregår i perioden September 2024
Tid ca. 4 timer
Sted

Varde å og Karlsgårde sø. Vi starter enten ved åen, Hesseldalvej, Hodde eller ved Søen, Karlsgårde Søvej  72-78, Sig

Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning Min. fire lektioner med mulighed for mere. Vi anbefaler, at I arbejder med forløbet på tværs af de fem fag.

Udforsk Forloeb Vores Aa Undervisning
Udforsk Orange Big Pattern
Udforsk Forloeb Vores Aa Krebs