Vores vilde verdensarv 

Verdensarv og så lige her i Varde kommune, det er netop det vi har på Skallingen, hvor naturens kræfter viser sig og forandrer landskabet. Her har mennesket gennem århundreder, forsøgt at leve med eller mod naturen.

Vi dykker ned i hvorfor området er udpeget til verdensarv, ned i udpegningsgrundlaget for verdensarven og bliver klogere på der biologiske, geologiske og fysisk/kemiske processer som ligger til grund for det.
Vi går ud og oplever naturens kræfter der hvor de virkeligt har taget fat. Vi undersøger udviklingen og forsøger at forstå hvordan mennesker har kunnet bo herude. Også i dag kæmper vi imod disse kræfter for at sikre handel og forsvar, men hvilke konsekvenser har det for naturen og os selv når vi forsøger af styre naturens kræfter.
Vi tager prøver, observerer og inden vi tager tilbage til Skalling-Laboratoriet, som vi låner af Københavnsuniversitet. Her tilbereder og smager vi på både invasive og hjemmehørende arter. 
Forløbet forbereder eleverne til afgangsprøverne i Natur- og kulturfagene. 

Historie, Samfundsfag, F/K, Geografi og Biologi – 9. klasse

Vi dykker ned i hvorfor området er udpeget til verdensarv, ned i udpegningsgrundlaget for verdensarven og bliver klogere på der biologiske, geologiske og fysisk/kemiske processer som ligger til grund for det.

Tid, sted og varighed

Forløbet afvikles på Skallingen og i Skalling Laboratoriet, Skallingevej 19 i Ho, 6857 Blåvand – bussen bedes stoppe på modsatte side af vejen, heroverfor.
Tidsrummet er kl. 9.30-13.30 men vi anbefaler at i forsøger at møde kl. 9.15, for at lande, får tisset af og måske spise lidt inden vi skal ud.

Faciliteter

Der er mulighed for at spise medbragt mad samt benytte toiletfaciliteter på Skalling Laboratoriet. Såfremt I har elever med mobilitetsudfordringer, anbefales det at kontakte Vardemuseernes formidlingsteam NaturKulturVarde hurtigst muligt, da ikke alle dele af forløbet er lige egnede for fx kørestolsbrugere.
Vi er udendørs og elementerne kan finde på at rase. Marsken og stranden kan være meget våd og det sker endda at det regner. Passende tøj og passende fortøj anbefales derfor.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. forløbet. 
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet. 

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune aaag@varde.dk

Henvendelse vedr. besøget på museet:
Troels Riknagel, formidler, NaturKulturVarde – en del af Vardemuseerne, TR@NaturKulturVarde.dkInformationer

Klassetrin 9. klasse
Emneområde Unesco’s verdensarv med Natur, fiskerlejer og NATO-havne. Hertil Sandflugt, erosion, vadehavet, biodiversitet, og dilemmaer når kultur og natur interesser kolliderer.
Fag Historie, Samfundsfag, F/K, Geografi og Biologi
Forløbet foregår i perioden Marts 2025
Tid 4 timer
Sted Skallingen og i Skalling Laboratoriet, Skallingevej 19 i Ho, 6857 Blåvand
Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning

Skallingen1jpg
Udforsk Orange Big Pattern
Skallingen3