Kend Dit Lokale Museum 

Hvad er et museum og hvorfor er det vigtigt, at vi har dem?
”For at agere i sin samtid skal man kende sin fortid”, George Santayana.

Lokalhistorien spender vidt og bredt fra oldtid til koldkrig, fra smørproduktion til blækhuse og fiskerpiger, fra den nære fortælling til verdenshistoriens vingesus. På et af vores lokalemuseer oplever eleverne historien netop der, hvor de bor. Historien, som har formet vores kommune og de mennesker, som bor her. Forløbet præsenterer eleverne for museet som kulturinstitution og baggrunden for, at vi i det hele taget har museer i dag. Forløbet er forhåbentligt med til at vække elevernes stolthed for og ejerskab til deres lokale kulturarv.

Historie, N/T, Dansk og Billedkunst – 3. klasse

Hvad er et museum og hvorfor er det vigtigt, at vi har dem? Forløbet præsenterer eleverne for museet som kulturinstitution og baggrunden for, at vi i det hele taget har museer i dag. Forløbet er forhåbentligt med til at vække elevernes stolthed for og ejerskab til deres lokale kulturarv.

(obs: indhold og undervisningsmateriale varierer efter det museum, I vælger at besøge) 

Tid, sted og varighed

Besøget varer tre klokketimer og foregår efter eget valg på ét af følgende fem museer. I vælger det museum, I ønsker at besøge, ifm. bookingen. Læs mere under ’Booking’.

Nymindegab Museum: Vesterhavsvej 294, 6830 Nørre Nebel
Museum Frello: Kirkepladsen 1, 6800 Varde
Hjedding Andelsmejeri: Hjeddingvej 2, 6740 Ølgod
Hodde Gamle Skole: Letbækvej 15, 6862 Tistrup
Panser- og Artillerimuseet: Industrivej 18, 6840 Oksbøl 

Faciliteter

Der er mulighed for at spise medbragt mad samt benytte toiletfaciliteter på samtlige af dem fem museer. Såfremt I har elever med mobilitetsudfordringer, anbefales det at kontakte Vardemuseernes formidlingsteam NaturKulturVarde hurtigst muligt, da ikke alle museets faciliteter er lige egnede for kørestolsbrugere.

Transport

Varde Kommune yder 80% i tilskud til transport ifm. forløbet Kend dit lokale museum. 
Den lokale skoleledelse og administration sørger selv for at arrangere transport hvorefter faktura sendes til Varde kommune på lian@varde.dk, som derefter yder tilskuddet.

Evaluering

Spørgeskema udsendes automatisk pr. mail til besvarelse efter endt forløb. Derudover modtager Varde Kommune gerne både lærere og elevers tilbagemeldinger på forløbet Kend dit lokale museum. 

Kontakt

Henvendelse vedr. booking, transport og evaluering:
Andreas Aagaard, konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune aaag@varde.dk

Henvendelse vedr. besøget på museet:
Troels Riknagel, formidler, NaturKulturVarde – en del af Vardemuseerne, TR@NaturKulturVarde.dkInformationer

Klassetrin 3. klasse
Emneområde Museer, lokalhistorie, lokal kunst, levn og kilder.
Fag Historie, Natur/teknologi, Dansk og Billedkunst
(obs: indhold og undervisningsmateriale varierer efter det museum, I vælger at besøge)
Forløbet foregår i perioden september–november 2024
(obs: kan variere afhængigt af det museum, I vælger at besøge)
Tid ca. 3 timer
Sted Nymindegab, Varde, Hjedding, Hodde, Oksbøl 
Anbefalet undervisningstid til forberedelse og opfølgning Fire lektioner

Udforsk Forloeb Lokale Museum Gennemgang
Udforsk Orange Big Pattern
Udforsk Forloeb Lokale Museum Kanon